CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428063
Đang truy cập:92
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:20
Hồ sơ số:127
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị (Từ số 01 - 09)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01 /CT.UB
Ngày ban hành:14/2/2000
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: tổ chức kỷ niệm ngày "Thầy thuốc Việt Nam" 27/2/2000 và học tập thư của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: