CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13369840
Đang truy cập:114
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:56
Hồ sơ số:327
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 1 (Từ số 01 - 70)
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:02 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/1/2009
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kết quả bán QSD đất tại khu vực quy hoạch khu dân cư: Vùng xóm 14 HTX Hồng Lĩnh xã Vượng Lộc, huyện Can Lôc - tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: