CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13362306
Đang truy cập:181
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:34
Hồ sơ số:220
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 7 (Từ số 521 - 619)
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:524 TT.UB
Ngày ban hành:07/2/2004
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị được phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2005 về dự án đầu tư khai thác du lịch quần thể di tích lịch sử danh thắng chùa Hương Tích
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: