CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13355995
Đang truy cập:80
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:34
Hồ sơ số:220
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 7 (Từ số 521 - 619)
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:527 /TT.UB
Ngày ban hành:07/5/2004
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Xin hỗ trợ nguồn vốn từ qũy viện trợ bột mỳ của chính phủ Mỹ để đầu tư xây dựng nhà học trường THCS Hậu - Thụ huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: