CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13027170
Đang truy cập:237
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:408
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 5 (Từ số 149 - 182)
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:149 /TTr-UBND
Ngày ban hành:04/5/2011
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp số 07,08,09,10 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường liên xã miền núi Thiên Lộc - Phú Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: