CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13027352
Đang truy cập:275
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:50
Hồ sơ số:307
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 7 (Từ số 872 - 1045)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:872 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/7/2008
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập Ban tổ chức đêm Thơ nhạc chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (1968 - 2008)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: