CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13026991
Đang truy cập:277
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:87
Hồ sơ số:437
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 6 (Từ số 941 - 1020) (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:941 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/6/2012
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt dự toán điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu hạng mục Khoan phụt chống thấm, công trình Hồ chứa nước Cù Lây - Trường Lão, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: