CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13328279
Đang truy cập:266
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:87
Hồ sơ số:439
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 7 (Từ số 1095 - 1254)
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1098 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/7/2012
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Thúy Vân - Trung tâm Ứng dụng KH-KT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: