CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13301260
Đang truy cập:228
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:36
Hồ sơ số:230
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 5 (Từ số 360 - 482)
Tờ số:16
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:369 QĐ/UB-KHTC
Ngày ban hành:04/5/2005
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt báo cáo đầu tư Tiểu dự án nâng cấp kênh dẫn nước thôn Nhật Tân xã Mỹ Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: