CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10340087
Đang truy cập:96
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:10
Hồ sơ số:67
Trích yếu hồ sơ:Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh tháng 8 - Năm 1992
Tờ số:5
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:142 TB/UB
Ngày ban hành:01/8/1992
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Một số công việc trọng tâm cấp bách
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: