CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12386453
Đang truy cập:389
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:15
Hồ sơ số:88
Trích yếu hồ sơ:Công văn của UBND tỉnh tháng 5 - Năm 1993
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:301 /CV
Ngày ban hành:06/5/1993
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao xét cấp hộ chiếu cho cán bộ công nhân viên công ty PTKT miền núi Bộ Quốc phòng sang công tác tại Lào
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xuất nhập khẩu - Hải quan

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: