CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402571
Đang truy cập:188
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:200
Hồ sơ số:752
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 05 (tập 4) - Năm 2006
Tờ số:15
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1358 QĐ/UBND
Ngày ban hành:25/5/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh bổ sung số tiền mua xe ô tô còn thiếu phục vụ nhiệm vụ chung của tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: