CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703337
Đang truy cập:314
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:23
Hồ sơ số:74
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng Thị trấn Nghèn (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/6/2005
Tác giả:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu nội dung:Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng : Nguyễn Thị Kim
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: