CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10712704
Đang truy cập:159
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:21
Hồ sơ số:111
Trích yếu hồ sơ:Quyết định của UBND tỉnh tháng 10 - Năm 1994
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1354 QĐ/UB
Ngày ban hành:01/10/1994
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh được tiến hành khảo sát khu đất thuộc phường Tân Giang TX Hà Tĩnh để xây dựng công trình trụ sở làm việc, Hội đồng ND, UBND và tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: