CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459205
Đang truy cập:159
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:84
Hồ sơ số:311
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học Thị trấn Nghèn
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:4986 /LĐTBXH-CSXH
Ngày ban hành:05/12/2003
Tác giả:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu nội dung:Hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học: Từ Hữu Cường
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Lễ, Tết, Du lịch, Di tích

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: