CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433254
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:66
Hồ sơ số:240
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thương tật của các đối tượng xã Thượng Lộc
Tờ số:1
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):36.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/3/2003
Tác giả:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu nội dung:Hồ sơ thương tật của đối tượng: Võ Thị Thanh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Lễ, Tết, Du lịch, Di tích

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: