CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459337
Đang truy cập:187
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2007-MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:15
Trích yếu hồ sơ:Đề án Vị trí việc làm năm 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:45
Phí khai thác (VNĐ):45.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:18 /ĐA-CCVTLT
Ngày ban hành:20/3/2011
Tác giả:Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Đề án vị trí việc làm Chi cục Văn thư- Lưu trữ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: