CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942733
Đang truy cập:297
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2007-MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:36
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 58 CT/TW và Chỉ thị 60 CT/TU về ứng dụng Công nghệ thông tin
Tờ số:1
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):51.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:62 /BC-CCVTLT
Ngày ban hành:12/10/2010
Tác giả:Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 58 CT/TW và chỉ thị số 60 CT/TU về ứng dụng công nghệ thông tin
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: