CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11342880
Đang truy cập:97
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:14
Hồ sơ số:85
Trích yếu hồ sơ:Biên bản xét kiểm tra duyệt quyết toán năm 1998
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/6/1999
Tác giả:Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:Biên bản kiểm tra xét duyệt quyêt toán năm 1998 trung tâm chính trị huyện nghi xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: