CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358010
Đang truy cập:55
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:9
Hồ sơ số:57
Trích yếu hồ sơ:Tổng hợp đăng ký nhà - đất thuộc trụ sở làm việc (Tập 1)
Tờ số:36
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:21/9/1995
Tác giả:UBND xã Vĩnh Lộc
Trích yếu nội dung:Bảng tổng hợp đăng ký nhà - đất thuộc trụ sở làm việc của xã Vĩnh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: