CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724654
Đang truy cập:228
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:15
Hồ sơ số:93
Trích yếu hồ sơ:Bảng đăng ký quỹ lương các trường tiểu học năm học 1999 - 2000
Tờ số:11
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Đăng ký
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:02/10/1999
Tác giả:Trường TH Cương Gián 1
Trích yếu nội dung:Bảng đăng ký quỹ lương năm học 1999 - 2000 của Trường TH Cương Gián 1
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: