CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433093
Đang truy cập:242
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:27
Hồ sơ số:131
Trích yếu hồ sơ:Tập báo cáo tình hình nhà - đất trụ sở làm việc của các đơn vị khác năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:28
Phí khai thác (VNĐ):28.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2002
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: Tập báo cáo tình hình nhà đất trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: