CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426574
Đang truy cập:112
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:25
Hồ sơ số:119
Trích yếu hồ sơ:Phương án thu thuế các loại quỹ năm 2002
Tờ số:23
Số lượng tờ:76
Phí khai thác (VNĐ):76.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:148 QĐ-UB-TCNS
Ngày ban hành:30/3/2001
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Tập quyết định giao nhiệm vụ thu quỹ năm 2002 của các trường học thuộc huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: