CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428051
Đang truy cập:96
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:25
Hồ sơ số:119
Trích yếu hồ sơ:Phương án thu thuế các loại quỹ năm 2002
Tờ số:99
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:13/6/2002
Tác giả:Trường TH Thị Trấn Nghèn
Trích yếu nội dung:V/v: Bảng tính chỉ tiêu nộp các loại quỹ năm 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: