CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11998689
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:10
Hồ sơ số:61
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải thể xí nghiệp quốc doanh - xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng năm 1993
Tờ số:1
Số lượng tờ:15
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:08/3/1993
Tác giả:Xí nghiệp sản xuất VLXD huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:Hồ sơ giải thể xí nghiệp quốc doanh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: