CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942977
Đang truy cập:317
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:11
Hồ sơ số:70
Trích yếu hồ sơ:Đăng ký nhà đất thuộc trụ sở làm việc năm 1995
Tờ số:8
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Đăng ký
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:02/10/1995
Tác giả:Phòng Kinh tế Tổng hợp huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:Bảng tổng hợp đăng ký nhà đất thuộc trụ sở làm việc,
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: