CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428028
Đang truy cập:88
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:52
Hồ sơ số:229
Trích yếu hồ sơ:Tập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty trên địa bàn huyện từ năm 2003 - 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy chứng nhận, xác nhận
Số - ký hiệu:49 /GP-VHTT
Ngày ban hành:25/11/2003
Tác giả:Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Giấy phép hành nghề karaoke của đơn vị(cá nhân): Trần Thị Hóa - Địa điểm kinh doanh: xóm 6, xã Thiên Lộc, Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: