CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433598
Đang truy cập:188
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:53
Hồ sơ số:231
Trích yếu hồ sơ:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể năm 2001
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Giấy chứng nhận, xác nhận
Số - ký hiệu:15 /HKD
Ngày ban hành:02/1/2001
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Tú - Địa điểm kinh doanh: Chợ Nghèn - Thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: