CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13362324
Đang truy cập:188
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:39
Hồ sơ số:215
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã huyện năm 2012
Tờ số:138
Số lượng tờ:27
Phí khai thác (VNĐ):27.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:29/9/2013
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:Doanh sách doanh nghiệp, hợp tác xã huyện nghi xuân - Tổ 3 địa bàn xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: