CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409379
Đang truy cập:249
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:4
Hồ sơ số:20
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi của Phòng năm 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01 /CV/TC-KH
Ngày ban hành:07/1/2008
Tác giả:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về đất đai trên địa bàn huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: