CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679211
Đang truy cập:115
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:5
Hồ sơ số:28
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo Quyết toán thu, chi ngân sách năm 1984
Tờ số:1
Số lượng tờ:24
Phí khai thác (VNĐ):24.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1984
Tác giả:Trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Quyết toán năm 1984 trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: