CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760972
Đang truy cập:120
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:44
Hồ sơ số:227
Trích yếu hồ sơ:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể năm 2014 (Tập 5)
Tờ số:28
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:28C.8000851 /HKD
Ngày ban hành:19/8/2014
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Đoàn Thị Thiện - Địa điểm kinh doanh: Khối 5, TT Xuân An
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: