CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13692583
Đang truy cập:431
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:40
Hồ sơ số:218
Trích yếu hồ sơ:Danh sách hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký, không đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/12/2013
Tác giả:UBND Xã Cổ Đạm
Trích yếu nội dung:V/v: Danh sách các hộ sản xuất, KD có đăng ký kinh doanh đến ngày 31/12/2013 tại địa bàn xã Cổ Đạm
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: