CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13704256
Đang truy cập:432
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:38
Hồ sơ số:211
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình giải ngân và nhu cầu kinh phí theo Nghị định 49 và 74 năm học 2013 - 2014, học kỳ I năm học 2014 - 2015
Tờ số:1
Số lượng tờ:42
Phí khai thác (VNĐ):42.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:24/9/2013
Tác giả:Trường MN Xuân Thành
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình giải ngân và nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và NGhị Định 74/2013/NĐ-CP
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: