CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12001159
Đang truy cập:83
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:37
Hồ sơ số:209
Trích yếu hồ sơ:Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013
Tờ số:30
Số lượng tờ:15
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:24/1/2013
Tác giả:Trường MN thị trấn Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 trường mầm non thị trấn Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: