CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755407
Đang truy cập:182
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:50
Hồ sơ số:243
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2004 đến 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:40
Phí khai thác (VNĐ):40.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:04/1/2013
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2004 - 2011 của UBND huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: