CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13693637
Đang truy cập:407
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:21
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo chất lượng cán bộ, công chức chia theo lĩnh vực của ngành GD-ĐT huyện Thạch Hà có đến 31/12/2000
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:29/11/2000
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo chất lượng cán bộ, công chức chia theo lĩnh vực có đến ngày 31/12/2000
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: