CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456625
Đang truy cập:146
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:24
Hồ sơ số:130
Trích yếu hồ sơ:Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh từ tháng 7 đến tháng 9 - Năm 1994
Tờ số:14
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:100 BC/UB
Ngày ban hành:22/7/1994
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo kiểm điểm của UBND tỉnh Hà Tĩnh về vụ nhập ô tô, xe máy tại Công ty Metco
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xuất nhập khẩu - Hải quan

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: