CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11374674
Đang truy cập:809
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:74
Hồ sơ số:289
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Bầu cử HĐND huyện Thạch Hà khóa 17 nhiệm kỳ 2004 - 2009 (Tập 4)
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:25/4/2004
Tác giả:Ban Bầu cử Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Hồ sơ bầu cử HĐND huyện Thạch Hà khóa 17 - nhiệm kỳ 2004-2009 TT Thạch Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: