CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049483
Đang truy cập:124
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:26
Trích yếu hồ sơ:Danh sách cán bộ công chức, viên chức và tiền lương của các trường học huyện Thạch Hà năm 2000
Tờ số:1
Số lượng tờ:63
Phí khai thác (VNĐ):63.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/11/2000
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Danh sách công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách và quỹ tiền lương thực hiện nghị định 175/1999/NĐ/CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính Phủ các trường tiểu học và mầm non
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: