CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11375862
Đang truy cập:667
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:29
Trích yếu hồ sơ:Danh sách công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2000 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:42
Phí khai thác (VNĐ):42.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:17/1/2000
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Bảng kê danh sách CC-VC Hưởng Lương từ ngân sách và quỹ tiền lương tăng thêm ( Thực hiện NĐ 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của chính phủ tính cho số người có mặt đến 31/12/1999) của các trường THCS Thuộc Huyện Thạch Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: