CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11376559
Đang truy cập:736
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:31
Trích yếu hồ sơ:Danh sách trưởng, phó trưởng xóm xã, thị trấn của huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2000 - 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:43
Phí khai thác (VNĐ):43.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/12/2000
Tác giả:Xã Thạch Kim
Trích yếu nội dung:Bảng kê danh sách trưởng xóm, phó trưởng xóm xã, thị trấn nhiệm kỳ 2000- 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: