CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11375336
Đang truy cập:681
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:32
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi của Phòng Nội vụ năm 2001
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:45 /BC/TCCQ
Ngày ban hành:31/7/2001
Tác giả:Phòng Tổ chức Chính quyền
Trích yếu nội dung:V/v: Giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Ngọc Lan giáo viên trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Thạch Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: