CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11363112
Đang truy cập:101
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:66
Hồ sơ số:262
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Bầu cử nhiệm kỳ 1977 - 1979
Tờ số:1
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:18/8/1977
Tác giả:
Trích yếu nội dung:Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1977-1979
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: