CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13723892
Đang truy cập:162
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:16
Hồ sơ số:97
Trích yếu hồ sơ:Thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Thạch Hà; Trung tâm phát triển quỹ đất, đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc UBND huyện Thạch Hà năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):36.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/7/2010
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Hồ sơ thành lập Trung tâm dạy nghề Thạch Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: