CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11376303
Đang truy cập:697
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:67
Hồ sơ số:266
Trích yếu hồ sơ:Tập danh sách bầu cử của UBND các xã nhiệm kỳ 1989 - 1994
Tờ số:1
Số lượng tờ:92
Phí khai thác (VNĐ):92.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:23/2/1990
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: Tập danh sách bầu cử UBND các xã nhiệm kỳ 1989-1994
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: