CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428532
Đang truy cập:123
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:40
Trích yếu hồ sơ:Đề án thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB do UBND huyện làm chủ đầu tư (Ban A huyện Thạch Hà) năm 2003
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:1506 /QĐ-UB
Ngày ban hành:23/12/2003
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập ban quản lý các dự án đầu Tư XDCB do UBND Huyện làm chủ đầu tư
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: