CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427864
Đang truy cập:110
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:34
Hồ sơ số:112
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch của Ban quản lý KKT Vũng Áng năm 2010 (Từ số 01 - 09)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:01 /KH-KKT
Ngày ban hành:21/1/2010
Tác giả:Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng
Trích yếu nội dung:V/v: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: