CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13038801
Đang truy cập:208
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:29
Hồ sơ số:158
Trích yếu hồ sơ:Địa giới hành chính giữa các xã trong huyện Thạch Hà
Tờ số:11
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:05/ BC-BCĐ
Ngày ban hành:25/7/1994
Tác giả:Ban Chỉ đạo 364 huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 364 - CT của Chủ tịch HĐBT ( Nay là Thủ Tướng Chính phủ)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Địa giới hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: