CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13038875
Đang truy cập:203
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:29
Hồ sơ số:158
Trích yếu hồ sơ:Địa giới hành chính giữa các xã trong huyện Thạch Hà
Tờ số:34
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:27/12/1993
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:V/v: Biên bản họp hồ sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị 364 của huyện Thạch Hà, đồng thời bàn biện pháp giải quyết những tồn tại các biện pháp giải quyết những tồn tại các biên còn tranh chấp, chưa ký văn bản
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Địa giới hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: